Info Koronavirus

Dersom du har luftveissymptomer, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus skal du ikke møte fysisk på legekontoret. Dette gjelder også ved negativ COVID-19 test. 

Dersom du allerede er satt opp på time, gi oss beskjed, så tar vi timen over telefon eller video

  • Kontakt oss helst via nettsiden om det ikke haster evt ring oss på telefon 62 33 55 30.  
  • Ved akutt behov for hjelp kan vårt akuttnummer benyttes: 62 36 91 11
  • Ved akutt nød eller fare for liv og helse – ring medisinsk nødtelefon 113.

Mer informasjon om koronavirus:

HelseNorge.no | Hvordan forebygge smitte | Områder med spredning | Sykepenger under koronapandemien

Corona virus information

If you are potentially infected, in quarantine, are at risk of infection, or have respiratory symptoms, please don’t visit our premises.  This is also important even though you have a negative COVID-19 test. 

If you alreaddy have an appointment, please contact us, and we will convert it into a video/telephone appointment.

  • Contact us  trough our web-page if it is not urgent, you can also call us on 62 33 55 30 
  • In urgent need for help, you can reach us on our emergency number 62 36 91 11
  • In case of emergency or danger to life and health – call the emergency medical number113.