Tjenester og Priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.
Gjeldende fra 1. juli 2021 – 30. juni 2022

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget Kroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld/legevakt 160/280
Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min, repeteres per påbegynte 15 min 10
Sykebesøk på dagtid/kveld 223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk 52/38
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 58
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist 69
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment 57
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget Kroner
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 116
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m 64
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.. 97
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m. 138
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist 189
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v. Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten 59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist. 168/273
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette Etter kostnad